ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
ЮНЕСКО - образование за околна среда (на английски)

ЮНЕСКО - образование за околна среда (на английски)

Едно чудесно учебно помагало насочено към тематики от образованието за околна среда на ЮНЕСКО. Помагалото е на английски!

Качено на: 2013-02-21 21:07:20

mimeType
Изтеглено:   906 пъти
Карпатите - образование за устойчиво развитие (на английски)

Карпатите - образование за устойчиво развитие (на английски)

Едно помагало разработено от Програмата за опазване на околната среда на ООН и Карпатската конвенция. Съдържа много иннтересни и ползни материали. Помагалото е на английски!

Качено на: 2013-02-21 21:15:00

mimeType
Изтеглено:   1206 пъти
Натура 2000 в образованието

Натура 2000 в образованието

Учебно помагало за СИП и извънкласни дейности от 8-ми до 12-ти клас. Помагалото е създадено от РЕЦ за ЦИЕ – България и БДЗП – "Бърдлайф" България, в сътрудничество с учители и експерти от България. Пакетът на помагалото включва: Наръчник за учители, полеви дневник за извършени наблюдения и CD-ROM с материали от помагалото.

Качено на: 2010-10-04 13:32:43

mimeType
Изтеглено:   3216 пъти
Допълнителни материали към помагалото Натура 2000 в образованието

Допълнителни материали към помагалото Натура 2000 в образованието

Дискът с материалите от помагалото включва: практически и теренни дейности, описания на Натура 2000 зони, допълнителни дейности и инфо блокове за учителите.

Качено на: 2010-10-04 13:33:46

mimeType
Изтеглено:   1626 пъти
Западна Стара планина за деца

Западна Стара планина за деца

Учербно помагало за СИП от 4-ти до 8-ми клас. "Западна Стара планина за деца" е наръчник за учители създаден от РЕЦ за ЦИЕ – клон България в сътрудничество с учители и експерти от България. Пакетът на помагалото включва: Помагало за учители, Малък пътеводител в биологичното разнообразие на Западна Стара планина и CD-ROM с материали.

Качено на: 2010-10-04 13:35:03

mimeType
Изтеглено:   1189 пъти