ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
От бедност към благоденствие

От бедност към благоденствие

Учебното помагало съдържа урочни планове в две основни насоки - "изменение на климата и икономика" и "биоразнообразие и бедност". Помагалото както и допълннително информация за поректа може да бъде намерена също и на http://bg.poverty2prosperity.eu/bg/

Качено на: 2011-07-25 17:32:48

mimeType
Изтеглено:   606 пъти
Дунавски пакет

Дунавски пакет

Дунавският пакет е изчерпателно образователно помагало, предлагащо вълнуващи, полезни и богати на информация материали за учители и ученици на възраст от осем до четиринадесет години. То мотивира да се научи повече за Дунав и неговите притоци и да се изследват общите черти и обединяващи връзки на региона.


Дунавският пакет е разработен в рамките на сътрудничеството между Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД), „Кока-Кола Къмпани” и „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани”, наречено „Партньорство за Зелен Дунав”, след поредица от работни срещи с представители на министерствата на Дунавските държави. Прототипът на Дунавския пакет е разработен и приложен първо в Австрия през есента на 2006 г.


Повече за инициативата можете да научите на www.danubebox.org

Качено на: 2012-02-21 19:00:59

mimeType
Изтеглено:   605 пъти
Господарите на небето

Господарите на небето

Книга за учителя природолюбител


Нашето желание е да съхраним природното наследство на България. Ние искаме орлите и соколите, мечките и дивите кози, вековните гори и пасищата с овцете да ги има и да останат след нас, за нашите деца. Убедени сме, че без тях родината ни няма да е същата. Не сме съгласни царският орел да изчезне като брадатия лешояд. Искаме целият жив свят около нас да оцелее. Защото вярваме, че запазената природа означава по-добра среда и за хората.


Образователните материали в този линк са предназначени за всички учители и природолюбители, които искат да научат повече за удивителната природа на България. Тук могат да се открият игри, задачи, презентации, снимки и рисунки,  които да  се използват свободно в класни и извънкласни занимания с ученици от 2-ри до 12-ти клас. Допълнително можете да научите за царския орел и ловния сокол, две от най-редките грабливи птици на планетата и за 10 от най-богатите на видове Натура 2000 зони у нас. Тук са описани на кратко 171 вида птици – част от природното богатство на България.


ВИЖ ОЩЕ МНОГО МАТЕРИАЛИ НА:


http://cd.saveraptors.org/

Качено на: 2012-12-03 22:44:18

mimeType
Изтеглено:   378 пъти
С Червеногушка на училище и сред природата

С Червеногушка на училище и сред природата„С Червеногушка на училище и сред природата” е учебно помагало за учители – природолюбители, което цели да им помогне да направят учебния процес по-забавен и заедно с това децата да научат повече за красотите на заобикалящата ги природа - нашият безценен дом.

Съдържанието е подходящо за ученици от 7 до 13 годишна възраст и е свързано с учебната програма, основно по учебните предмети „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“, но също така и „Български език“, „Математика“, „Изобразително изкуство“, „Домашен бит и техника“ и „Информационни технологии“.


 

Качено на: 2012-12-15 19:24:00

mimeType
Изтеглено:   365 пъти
Живот за бургаските езера

Живот за бургаските езера

Помагалото може да се използва при блоковото обучение – редуване на часове за „даване на знания” с часовете за практически умения, затвърждаване на знанията при преговорните уроци и уроците за обобщение. Информацията може успешно да се използва и в неформална учебна среда – уроци сред природата, екскурзии, в центрове за работа с деца, при работа по проекти. Представените материали не нарушават цялостния учебен процес в начален и прогимназиален етап, а насочват и подпомагат работата на учителя. Всеки преподавател има възможност да използва избирателно игрите и задачите като се съобрази се с възможностите и интересите на децата.


Помагалото и допълни материали могат да бъда изтеглени от интернет страницата на проект "Живот за бургаските езера".

Качено на: 2013-02-11 03:27:01

mimeType
Изтеглено:   710 пъти