ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
Помагало за климатичните промени "Make the Link – Climate exChange" (на български)

Помагало за климатичните промени "Make the Link – Climate exChange" (на български)

Този комплект учебни материали допълва множеството други материали по темата за промените в климата, които са на разположение на младите хора и техните учители. Тяхната основна характеристика  е, че темата за климатичните промени е представена през международната перспектива и окуражава учениците да изследват своите идеи, мисли и да развиват умения да отговарят на предизвикателствата. Използваните методи са основани на активното учене и участие на учениците фокусирайки се върху въвличането им в учебния процес.


Предназначение на учебните материали?


Материалите са предназначени за:
- ученици на възраст 11-19 години;
- техните учители и класни ръководители по различни учебни дисциплини, извънкласни занимания по теми като екология, климат, климатични промени, гражданско образование.


Това е комплект от седем модула, всеки от които съдържа упражнения, които учителите могат да адаптират и включат в своя план за урока, подходящ за съответната възрастова група, преподаван предмет и възможност на учениците. Разработените в модулите упражнения предоставят възможност да бъдат включени в различни сфери на формалното и неформално образование в и извън училище.


По своето съдържание темите са най-близки до предмети като:
- география и икономика,
- човекът и природата,
- биология и здравно образование,
- химия и опазване на околната среда,
- свят и личност.
В същото време, упражненията могат да бъдат използвани и при провеждане на часовете на класа, зелени училища, различни форми на извънкласни и извънучилищни занимания.


Източник : http://www.mtl-cec.org/bg/educators/learning-resources.html


 

Качено на: 2013-02-11 04:05:51

mimeType
Изтеглено:   390 пъти
Поуки от природата

Поуки от природата

Учебната рамка на „Поуки от природата“ започва с вдъхновението в основата си. Урокът „Вдъхнови“ е и първата стъпка от пътешествието, което продължава през етап на откривателство – урокът „Октрий“, в който има заложени и дейности за домашна работа. Пътешествието продължава през етапи на разбиране и прилагане на наученото в уроците „Разбери“ и „Приложи“. По време на целия процес се насърчават размишления, самооценка и преосмисляне на вдъхновенията, откритията и разбирането на наученото, преди учениците да могат да приложат едновременно разнообразни природни принципи в търсене на реални предизвикателства. Уеб-страницата на проекта дава възможност на учащите (и не само) да споделят със света идеите си, вдъхновенията за едно по-добро бъдеще.
http://www.lessonsfromnature.org


Малко допълнителни материали може да намерите тук.

Качено на: 2013-02-21 20:45:38

mimeType
Изтеглено:   496 пъти
Да сменим перспективата

Да сменим перспективата

Този наръчник е базиран на принципите на глобалното образование и е разработен като част от международния проект „Глобално образование без граници“. Експерти от шест различни държави допринесоха за създаването на публикацията. Тя цели да помогне на учители и мултиплайъри в разглеждането на глобални проблеми в техните уроци, семинари и ателиета, използвайки разнообразни методи и спазвайки принципите на глобалното образование. Представените методи и упражнения могат да бъдат използвани както в системата на формалното образование, така и в системата на неформалното, като във всеки случай се препоръчва индивидуализирането им спрямо нуждите и конкретната учебна среда.

Качено на: 2013-02-21 21:00:19

mimeType
Изтеглено:   3162 пъти
ЮНЕСКО - образование за околна среда (на английски)

ЮНЕСКО - образование за околна среда (на английски)

Едно чудесно учебно помагало насочено към тематики от образованието за околна среда на ЮНЕСКО. Помагалото е на английски!

Качено на: 2013-02-21 21:07:20

mimeType
Изтеглено:   916 пъти
Карпатите - образование за устойчиво развитие (на английски)

Карпатите - образование за устойчиво развитие (на английски)

Едно помагало разработено от Програмата за опазване на околната среда на ООН и Карпатската конвенция. Съдържа много иннтересни и ползни материали. Помагалото е на английски!

Качено на: 2013-02-21 21:15:00

mimeType
Изтеглено:   1212 пъти