ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
Натура 2000 в образованието

Натура 2000 в образованието

Учебно помагало за СИП и извънкласни дейности от 8-ми до 12-ти клас. Помагалото е създадено от РЕЦ за ЦИЕ – България и БДЗП – "Бърдлайф" България, в сътрудничество с учители и експерти от България. Пакетът на помагалото включва: Наръчник за учители, полеви дневник за извършени наблюдения и CD-ROM с материали от помагалото.

Качено на: 2010-10-04 13:32:43

mimeType
Изтеглено:   2874 пъти
Допълнителни материали към помагалото Натура 2000 в образованието

Допълнителни материали към помагалото Натура 2000 в образованието

Дискът с материалите от помагалото включва: практически и теренни дейности, описания на Натура 2000 зони, допълнителни дейности и инфо блокове за учителите.

Качено на: 2010-10-04 13:33:46

mimeType
Изтеглено:   1464 пъти
Карта на защитените зони от Натура 2000 в България

Карта на защитените зони от Натура 2000 в България

Карта на България с обозначение на всички защитени зони от Натура 2000 в България.

Качено на: 2010-10-04 13:34:08

mimeType
Изтеглено:   1545 пъти
Брошура - Натура 2000 в образованието

Брошура - Натура 2000 в образованието

Представяне на проект „Образование за НАТУРА 2000 – въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България” - цели и постигнати резултати.

Качено на: 2010-10-04 13:34:34

mimeType
Изтеглено:   1486 пъти