ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
С Червеногушка на училище и сред природата

С Червеногушка на училище и сред природата„С Червеногушка на училище и сред природата” е учебно помагало за учители – природолюбители, което цели да им помогне да направят учебния процес по-забавен и заедно с това децата да научат повече за красотите на заобикалящата ги природа - нашият безценен дом.

Съдържанието е подходящо за ученици от 7 до 13 годишна възраст и е свързано с учебната програма, основно по учебните предмети „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“, но също така и „Български език“, „Математика“, „Изобразително изкуство“, „Домашен бит и техника“ и „Информационни технологии“.


 

Качено на: 2012-12-15 19:24:00

mimeType
Изтеглено:   364 пъти
Господарите на небето

Господарите на небето

Книга за учителя природолюбител


Нашето желание е да съхраним природното наследство на България. Ние искаме орлите и соколите, мечките и дивите кози, вековните гори и пасищата с овцете да ги има и да останат след нас, за нашите деца. Убедени сме, че без тях родината ни няма да е същата. Не сме съгласни царският орел да изчезне като брадатия лешояд. Искаме целият жив свят около нас да оцелее. Защото вярваме, че запазената природа означава по-добра среда и за хората.


Образователните материали в този линк са предназначени за всички учители и природолюбители, които искат да научат повече за удивителната природа на България. Тук могат да се открият игри, задачи, презентации, снимки и рисунки,  които да  се използват свободно в класни и извънкласни занимания с ученици от 2-ри до 12-ти клас. Допълнително можете да научите за царския орел и ловния сокол, две от най-редките грабливи птици на планетата и за 10 от най-богатите на видове Натура 2000 зони у нас. Тук са описани на кратко 171 вида птици – част от природното богатство на България.


ВИЖ ОЩЕ МНОГО МАТЕРИАЛИ НА:


http://cd.saveraptors.org/

Качено на: 2012-12-03 22:44:18

mimeType
Изтеглено:   377 пъти
Живот за бургаските езера

Живот за бургаските езера

Помагалото може да се използва при блоковото обучение – редуване на часове за „даване на знания” с часовете за практически умения, затвърждаване на знанията при преговорните уроци и уроците за обобщение. Информацията може успешно да се използва и в неформална учебна среда – уроци сред природата, екскурзии, в центрове за работа с деца, при работа по проекти. Представените материали не нарушават цялостния учебен процес в начален и прогимназиален етап, а насочват и подпомагат работата на учителя. Всеки преподавател има възможност да използва избирателно игрите и задачите като се съобрази се с възможностите и интересите на децата.


Помагалото и допълни материали могат да бъда изтеглени от интернет страницата на проект "Живот за бургаските езера".

Качено на: 2013-02-11 03:27:01

mimeType
Изтеглено:   705 пъти
Помагало за климатичните промени "Make the Link – Climate exChange" (на български)

Помагало за климатичните промени "Make the Link – Climate exChange" (на български)

Този комплект учебни материали допълва множеството други материали по темата за промените в климата, които са на разположение на младите хора и техните учители. Тяхната основна характеристика  е, че темата за климатичните промени е представена през международната перспектива и окуражава учениците да изследват своите идеи, мисли и да развиват умения да отговарят на предизвикателствата. Използваните методи са основани на активното учене и участие на учениците фокусирайки се върху въвличането им в учебния процес.


Предназначение на учебните материали?


Материалите са предназначени за:
- ученици на възраст 11-19 години;
- техните учители и класни ръководители по различни учебни дисциплини, извънкласни занимания по теми като екология, климат, климатични промени, гражданско образование.


Това е комплект от седем модула, всеки от които съдържа упражнения, които учителите могат да адаптират и включат в своя план за урока, подходящ за съответната възрастова група, преподаван предмет и възможност на учениците. Разработените в модулите упражнения предоставят възможност да бъдат включени в различни сфери на формалното и неформално образование в и извън училище.


По своето съдържание темите са най-близки до предмети като:
- география и икономика,
- човекът и природата,
- биология и здравно образование,
- химия и опазване на околната среда,
- свят и личност.
В същото време, упражненията могат да бъдат използвани и при провеждане на часовете на класа, зелени училища, различни форми на извънкласни и извънучилищни занимания.


Източник : http://www.mtl-cec.org/bg/educators/learning-resources.html


 

Качено на: 2013-02-11 04:05:51

mimeType
Изтеглено:   390 пъти
Да сменим перспективата

Да сменим перспективата

Този наръчник е базиран на принципите на глобалното образование и е разработен като част от международния проект „Глобално образование без граници“. Експерти от шест различни държави допринесоха за създаването на публикацията. Тя цели да помогне на учители и мултиплайъри в разглеждането на глобални проблеми в техните уроци, семинари и ателиета, използвайки разнообразни методи и спазвайки принципите на глобалното образование. Представените методи и упражнения могат да бъдат използвани както в системата на формалното образование, така и в системата на неформалното, като във всеки случай се препоръчва индивидуализирането им спрямо нуждите и конкретната учебна среда.

Качено на: 2013-02-21 21:00:19

mimeType
Изтеглено:   3162 пъти