ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
Допълнителни материали към помагалото Натура 2000 в образованието

Допълнителни материали към помагалото Натура 2000 в образованието

Дискът с материалите от помагалото включва: практически и теренни дейности, описания на Натура 2000 зони, допълнителни дейности и инфо блокове за учителите.

Качено на: 2010-10-04 13:33:46

mimeType
Изтеглено:   1641 пъти
Карта на защитените зони от Натура 2000 в България

Карта на защитените зони от Натура 2000 в България

Карта на България с обозначение на всички защитени зони от Натура 2000 в България.

Качено на: 2010-10-04 13:34:08

mimeType
Изтеглено:   1744 пъти
Брошура - Натура 2000 в образованието

Брошура - Натура 2000 в образованието

Представяне на проект „Образование за НАТУРА 2000 – въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България” - цели и постигнати резултати.

Качено на: 2010-10-04 13:34:34

mimeType
Изтеглено:   1703 пъти
Малък пътеводител в биологичното разнообразие на Западна Стара планина 10Х10

Малък пътеводител в биологичното разнообразие на Западна Стара планина 10Х10

Материали за ученика към Учебно помагало „Западна Стара планина за деца” за СИП от 4-ти до 8-ми клас.

Качено на: 2010-10-14 19:26:32

mimeType
Изтеглено:   906 пъти
Малък пътеводител в биологичното разнообразие от Осогово до Беласица 10Х10

Малък пътеводител в биологичното разнообразие от Осогово до Беласица 10Х10

"Малък пътеводител в биологичното разнообразие от Осогово до Беласица 10Х10" е книжка с материали за ученика към помагалото "От Осогово до Беласица за деца".

Качено на: 2010-11-08 14:33:56

mimeType
Изтеглено:   782 пъти