ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
От бедност към благоденствие

От бедност към благоденствие

Учебното помагало съдържа урочни планове в две основни насоки - "изменение на климата и икономика" и "биоразнообразие и бедност". Помагалото както и допълннително информация за поректа може да бъде намерена също и на http://bg.poverty2prosperity.eu/bg/

Качено на: 2011-07-25 17:32:48

mimeType
Изтеглено:   604 пъти