ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
Господарите на небето

Господарите на небето

Книга за учителя природолюбител


Нашето желание е да съхраним природното наследство на България. Ние искаме орлите и соколите, мечките и дивите кози, вековните гори и пасищата с овцете да ги има и да останат след нас, за нашите деца. Убедени сме, че без тях родината ни няма да е същата. Не сме съгласни царският орел да изчезне като брадатия лешояд. Искаме целият жив свят около нас да оцелее. Защото вярваме, че запазената природа означава по-добра среда и за хората.


Образователните материали в този линк са предназначени за всички учители и природолюбители, които искат да научат повече за удивителната природа на България. Тук могат да се открият игри, задачи, презентации, снимки и рисунки,  които да  се използват свободно в класни и извънкласни занимания с ученици от 2-ри до 12-ти клас. Допълнително можете да научите за царския орел и ловния сокол, две от най-редките грабливи птици на планетата и за 10 от най-богатите на видове Натура 2000 зони у нас. Тук са описани на кратко 171 вида птици – част от природното богатство на България.


ВИЖ ОЩЕ МНОГО МАТЕРИАЛИ НА:


http://cd.saveraptors.org/

Качено на: 2012-12-03 22:44:18

mimeType
Изтеглено:   377 пъти