ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
Живот за бургаските езера

Живот за бургаските езера

Помагалото може да се използва при блоковото обучение – редуване на часове за „даване на знания” с часовете за практически умения, затвърждаване на знанията при преговорните уроци и уроците за обобщение. Информацията може успешно да се използва и в неформална учебна среда – уроци сред природата, екскурзии, в центрове за работа с деца, при работа по проекти. Представените материали не нарушават цялостния учебен процес в начален и прогимназиален етап, а насочват и подпомагат работата на учителя. Всеки преподавател има възможност да използва избирателно игрите и задачите като се съобрази се с възможностите и интересите на децата.


Помагалото и допълни материали могат да бъда изтеглени от интернет страницата на проект "Живот за бургаските езера".

Качено на: 2013-02-11 03:27:01

mimeType
Изтеглено:   705 пъти