ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
Помагало за климатичните промени "Make the Link – Climate exChange" (на български)

Помагало за климатичните промени "Make the Link – Climate exChange" (на български)

Този комплект учебни материали допълва множеството други материали по темата за промените в климата, които са на разположение на младите хора и техните учители. Тяхната основна характеристика  е, че темата за климатичните промени е представена през международната перспектива и окуражава учениците да изследват своите идеи, мисли и да развиват умения да отговарят на предизвикателствата. Използваните методи са основани на активното учене и участие на учениците фокусирайки се върху въвличането им в учебния процес.


Предназначение на учебните материали?


Материалите са предназначени за:
- ученици на възраст 11-19 години;
- техните учители и класни ръководители по различни учебни дисциплини, извънкласни занимания по теми като екология, климат, климатични промени, гражданско образование.


Това е комплект от седем модула, всеки от които съдържа упражнения, които учителите могат да адаптират и включат в своя план за урока, подходящ за съответната възрастова група, преподаван предмет и възможност на учениците. Разработените в модулите упражнения предоставят възможност да бъдат включени в различни сфери на формалното и неформално образование в и извън училище.


По своето съдържание темите са най-близки до предмети като:
- география и икономика,
- човекът и природата,
- биология и здравно образование,
- химия и опазване на околната среда,
- свят и личност.
В същото време, упражненията могат да бъдат използвани и при провеждане на часовете на класа, зелени училища, различни форми на извънкласни и извънучилищни занимания.


Източник : http://www.mtl-cec.org/bg/educators/learning-resources.html


 

Качено на: 2013-02-11 04:05:51

mimeType
Изтеглено:   390 пъти