ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
Поуки от природата

Поуки от природата

Учебната рамка на „Поуки от природата“ започва с вдъхновението в основата си. Урокът „Вдъхнови“ е и първата стъпка от пътешествието, което продължава през етап на откривателство – урокът „Октрий“, в който има заложени и дейности за домашна работа. Пътешествието продължава през етапи на разбиране и прилагане на наученото в уроците „Разбери“ и „Приложи“. По време на целия процес се насърчават размишления, самооценка и преосмисляне на вдъхновенията, откритията и разбирането на наученото, преди учениците да могат да приложат едновременно разнообразни природни принципи в търсене на реални предизвикателства. Уеб-страницата на проекта дава възможност на учащите (и не само) да споделят със света идеите си, вдъхновенията за едно по-добро бъдеще.
http://www.lessonsfromnature.org


Малко допълнителни материали може да намерите тук.

Качено на: 2013-02-21 20:45:38

mimeType
Изтеглено:   496 пъти