ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
Да сменим перспективата

Да сменим перспективата

Този наръчник е базиран на принципите на глобалното образование и е разработен като част от международния проект „Глобално образование без граници“. Експерти от шест различни държави допринесоха за създаването на публикацията. Тя цели да помогне на учители и мултиплайъри в разглеждането на глобални проблеми в техните уроци, семинари и ателиета, използвайки разнообразни методи и спазвайки принципите на глобалното образование. Представените методи и упражнения могат да бъдат използвани както в системата на формалното образование, така и в системата на неформалното, като във всеки случай се препоръчва индивидуализирането им спрямо нуждите и конкретната учебна среда.

Качено на: 2013-02-21 21:00:19

mimeType
Изтеглено:   3162 пъти