ucha.bg lib.ucha.bg rec.bg
От бедност към благоденствие

От бедност към благоденствие

Учебното помагало съдържа урочни планове в две основни насоки - "изменение на климата и икономика" и "биоразнообразие и бедност". Помагалото както и допълннително информация за поректа може да бъде намерена също и на http://bg.poverty2prosperity.eu/bg/

Качено на: 2011-07-25 17:32:48

mimeType
Изтеглено:   604 пъти
Поуки от природата

Поуки от природата

Учебната рамка на „Поуки от природата“ започва с вдъхновението в основата си. Урокът „Вдъхнови“ е и първата стъпка от пътешествието, което продължава през етап на откривателство – урокът „Октрий“, в който има заложени и дейности за домашна работа. Пътешествието продължава през етапи на разбиране и прилагане на наученото в уроците „Разбери“ и „Приложи“. По време на целия процес се насърчават размишления, самооценка и преосмисляне на вдъхновенията, откритията и разбирането на наученото, преди учениците да могат да приложат едновременно разнообразни природни принципи в търсене на реални предизвикателства. Уеб-страницата на проекта дава възможност на учащите (и не само) да споделят със света идеите си, вдъхновенията за едно по-добро бъдеще.
http://www.lessonsfromnature.org


Малко допълнителни материали може да намерите тук.

Качено на: 2013-02-21 20:45:38

mimeType
Изтеглено:   496 пъти